connect-20333_1920

Zarząd DSP

ZARZĄD DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan – prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

lek. Marek Tomaszewski – wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Alicja Ordowska – skarbnik Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Edyta Wierzbicka – sekretarz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – przewodniczący Rady Naukowej, członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Adrian Kraszewski-Rzepa – członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

 

Rada Naukowa DSP

RADA NAUKOWA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – przewodniczący Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

dr hab. prof. Adela Barabasz – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Birute Čupaila-Tomaszewska – wojewódzki konsultant ds. psychologii klinicznej, członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

dr Katarzyna Walewska – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

Komisja Rewizyjna DSP

KOMISJA REWIZYJNA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

mgr Aneta Pawłowska-Okowiak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Alicja Gawłowska

Składki członkowskie

Wysokość składki wynosi 100zł.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

ul.M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 34

50- 369 WROCŁAW

85 2490 0005 0000 4500 5576 3372

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

zapraszamy na listopadowe spotkanie DSP 16 listopada 2019 roku, w Panato Cafe o godzinie 18.00. Podczas spotkania odbędzie się  moderowana przez Pana Marka Tomaszewskiego dyskusja, na temat: "Diagnoza w psychoterapii; nowe systemy diagnozy; systemy klasyfikacji medycznej i ich aktualne modyfikacje"

Założenia:
Czynny udział wszystkich uczestników spotkania DSP.
Wskazane (nie niezbędne) - choćby ograniczone i pobieżne zapoznanie się z podręcznikiem diagnozy psychodynamicznej PDM-2.

Dyskusja: tematy i pytania.

Jak dotychczas opisywaliśmy / konceptualizowaliśmy / diagnozowaliśmy / klasyfikowaliśmy naszych pacjentów ?
W jakim stopniu korzystaliśmy z modelu diagnozy psychoanalitycznej, psychodynamicznej lub medycznej ? Lub może jeszcze innej formuły diagnostycznej ?
Nowe systemy diagnostyczne, czym są ? Na ile są one realnie nowe i przydatne ?
Jaka jest specyfika PDM-2 jako systemu zindywidualizowanej diagnozy psychodynamicznej ?
Jakie są korelacje / różnice pomiędzy systemami klasyfikacji medycznej (ICD , DSM) a systemem PDM-2 ?
Na ile systemy klasyfikacji medycznej mają istotną klinicznie dla psychoterapeuty wartość diagnostyczną ?
Czy wskazanym jest korzystanie z systemu PDM-2, czy należy jednak pozostać przy systemach klasyfikacji medycznej (ICD, DSM) ?
Jakie są  zmiany wprowadzone w nowych wersjach systemów medycznej klasyfikacji: ICD11 i DSM V ?
Na ile zmiany wprowadzone w nowych wersjach systemów medycznych oddają nowe zjawiska kliniczne ?
Czy modyfikacje wprowadzone w systemach diagnozy medycznej mogą mieć jakikolwiek wpływ na pracę psychoterapeuty ?
Oraz inne pytania, wątpliwości i propozycje jakie wyłonią się w trakcie spotkania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Prezes DSP
Katarzyna Ćwirko-Kusztan
Sekretarz DSP
Katarzyna Mykita
 

Formularz kontaktowy

O stowarzyszeniu

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów postawiło przed sobą cel propagowania psychoterapii leczniczej, to znaczy stosowanej do leczenia zaburzeń psychicznych. Jesteśmy grupą doświadczonych psychiatrów i psychologów zainteresowanych psychoterapią, pragniemy się w niej doskonalić oraz ją rozwijać. Stowarzyszenie ma nam pomóc w wymianie doświadczeń, oraz w prowadzeniu działalności badawczej.

Łączy nas przekonanie o dużym znaczeniu psychoterapii w psychiatrii, co nie jest jak dotąd dominującą opinią. Widzimy możliwości posługiwania się nie tylko językiem objawów i rozpoznań, ale także opisem swoistych zakłóceń procesów psychicznych: trudności w tworzeniu granic, zahamowaniu procesu separacji i indywiduacji, lęku przed wykształceniem, lub wyrażeniem własnego Ja, czy swoistymi zaburzeniami postrzegania rzeczywistości i samego siebie.

Analizując ludzkie przeżycia i zachowanie pamiętamy, że jedynie pomagamy pacjentom w jak najlepszym dostosowaniu się do środowiska w którym żyją i które postrzegają za bardzo na swój własny sposób.

Chcemy również dać naszym pacjentom możliwość uzyskania informacji na temat tego czym jest psychoterapia, kto jest wykwalifikowanym psychoterapeutą, jak wygląda adekwatne szkolenie w psychoterapii czy jak wreszcie wyglądają standardy w pracy psychoteraputy. Mamy nadzieję, że pozwoli to im na wybór odpowiedniej dla ich potrzeb formy leczenia, która realizowana będzie przez profesjonalnego psychoterapeutę.

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów wraz ze Śląską oraz Wrocławską Filią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląska Szkoła Psychoterapii mają przyjemność zaprosić na  konferencję

VI Śląskie Warsztaty Psychoterapii „Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline”

(więcej…)

(program w pdf)

Formularz zgłoszeniowy