PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Wrocławska Filia Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje, że w dniach 14 - 15 kwietnia 2018 roku, we Wrocławiu odbędzie się IV Wrocławska Konferencja pod tytułem:

Szaleństwo? Zaburzenie?”

Granice normy


Szaleństwo, ekstaza, obłęd – czym są w naszym racjonalnym świecie? Synonimami choroby psychicznej, biologicznie zdefiniowanych zaburzeń ? A może słowa te opisują też różne aspekty ludzkiej duchowości, emocjonalności, kreatywnej pasji ?

Problem z określeniem istoty szaleństwa istnieje od wieków. To co dla jednych było czymś nie mieszczącym się w granicach zdrowego rozsądku, niepoczytalnym, niepokojąco dziwacznym dla innych okazywało się być spójne z kulturą, obyczajami, potrzebami religijnymi czy wymogami nadzwyczajnej sytuacji.

Pojęcia szaleńca, ekstatyka czy obłąkanego występują przede wszystkim w sztuce, literaturze i religii. W medycynie diagnozuje się zaburzenia, choroby psychiczne, wyraźnie zakreślając granice normy i nie-normy.

Artyści wykorzystywali motyw szaleństwa nie zawsze dosłownie. W ich rozumieniu ludzie szaleni, obłąkani mogli poprzez swoje intensywne doświadczenia zobaczyć i przeżywać więcej niż zwykły śmiertelnik, przenikać w niedostępne dla innych strefy. Budzili niepokój, ale też i podziw.

A jak jest dziś ? Co my psychoterapeuci myślimy o szaleństwie ? Czy jest ono dla nas tylko synonimem zaburzenia psychicznego czy może jednak czymś zupełnie innym ?


Podczas konferencji chcielibyśmy wspólnie z Państwem zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:


 • Szaleństwo. Czym jest normatywność określona kulturowo ? Granice normy w kontekście historycznym i społecznym.

 • Zaburzenie. Czy istnieje możliwość zdefiniowania jednoznacznych norm wynikających z przesłanek medycznych. Naukowość czy pozorna naukowość psychiatrii ?

 • Szaleństwo i zaburzenie w psychoterapii – co jest normalne a co przekracza granicę normy zdrowia psychicznego u naszych pacjentów. Norma jako coś uogólnionego czy norma jako subiektywne indywidualne doświadczenie każdego z osobna.

 • Kontekst kulturowy w psychoterapii – znaczenie poglądów religijnych, silnych przekonań ideologicznych, różnic kulturowych w relacji psychoterapeuta – pacjent.

 • Procesy umysłowe – racjonalność i irracjonalność myślenia. Atak na myślenie – co jest normą w procesach myślenia. Adekwatna ocena rzeczywistości jako wyraz zdrowia psychicznego. Co określa adekwatność ?

 • Kliniczne aspekty pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami. Dezorganizacja myślenia w pracy z pacjentem. Silne zniekształcenie rzeczywistości jako wyraz dominacji pierwotnych mechanizmów obronnych.

 • Organizacja osobowości a objawy kliniczne. Praca z pacjentem z psychotyczną organizacją osobowości, praca z pacjentem z organizacją osobowości border-line.

 • Szalony i zaburzony. Czy słowa zawsze opisują adekwatnie rzeczywistość. Co jest realnie bardziej stygmatyzujące, przekraczanie norm kulturowych (czyli bycie szalonym) czy przypisanie do obszaru nie normatywności medycznej (czyli bycie zaburzonym) ?


Organizatorzy konferencji zapraszają chętnych do zgłaszania tematów prezentacji klinicznych. Zgłoszenia tematów przyjmowane są do
22.09.2017 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko

 • Wykształcenie/stopień naukowy/certyfikaty

 • Doświadczenie zawodowe

 • Temat wystąpienia

 • Abstrakt

Decyzja o wyborze prezentacji klinicznych zostanie ogłoszona przez Komitet Programowy do dnia 10.10.2017 r.Z poważaniem

Katarzyna Ćwirko-Kusztan

Prezes DSP


 
PDF Drukuj Email


Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów zapraszają na:

V Śląskie Warsztaty Psychoterapii

Innowacje i kreatywność w psychoterapii - stare w nowym, nowe w starym

Gliwice, 25-26 listopada 2017

Więcej informacji na stronie ŚSP

www.psychoterapia-silesia.org.pl


 
PDF Drukuj Email


Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, serdecznie zapraszają na Konferencję Trzech Sekcji, zatytułowaną "OBCY. INNY. TAKI SAM. W PSYCHOTERAPII", która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.10.2017 roku.

Więcej informacji i zapisy: http://www.trojkonferencja2017.pl 
PDF Drukuj EmailDolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów


Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów postawiło przed sobą cel propagowania psychoterapii leczniczej, to znaczy stosowanej do leczenia zaburzeń psychicznych. Jesteśmy grupą doświadczonych psychiatrów i psychologów zainteresowanych psychoterapią, pragniemy się w niej doskonalić oraz ją rozwijać. Stowarzyszenie ma nam pomóc w wymianie doświadczeń, oraz w prowadzeniu działalności badawczej.

Łączy nas przekonanie o dużym znaczeniu psychoterapii w psychiatrii, co nie jest jak dotąd dominującą opinią. Widzimy możliwości posługiwania się nie tylko językiem objawów i rozpoznań, ale także opisem swoistych zakłóceń procesów psychicznych: trudności w tworzeniu granic, zahamowaniu procesu separacji i indywiduacji, lęku przed wykształceniem, lub wyrażeniem własnego Ja, czy swoistymi zaburzeniami postrzegania rzeczywistości i samego siebie.

Analizując ludzkie przeżycia i zachowanie pamiętamy, że jedynie pomagamy pacjentom w jak najlepszym dostosowaniu się do środowiska w którym żyją i które postrzegają za bardzo na swój własny sposób.

Chcemy również dać naszym pacjentom możliwość uzyskania informacji na temat tego czym jest psychoterapia, kto jest wykwalifikowanym psychoterapeutą, jak wygląda adekwatne szkolenie w psychoterapii czy jak wreszcie wyglądają standardy w pracy psychoteraputy. Mamy nadzieję, że pozwoli to im na wybór odpowiedniej dla ich potrzeb formy leczenia, która realizowana będzie przez profesjonalnego psychoterapeutę.