Wczesne stadia kompleksu Edypa

Wczesne stadia kompleksu Edypa Krzysztof Małyszczak Wiosną 2011 trzy spotkania stowarzyszenia poświęciliśmy omawianiu wczesnych stadiów kompleksu Edypa. Zachęciła nas do tego duża liczba pacjentów których relacja z rodzicami nie przypomina sceny edypalnej. Rodzic tej samej płci jest nie tyle rywalem ale bezlitosnym prześladowcą lub fałszywym sojusznikiem. Na przykład syn, pozostający w bliskiej, pozytywnie przeżywanej relacji…

TEORIA PRZYWIĄZANIA JOHNA BOWLBY ego

TEORIA PRZYWIĄZANIA JOHNA BOWLBY ego Glen Gabbard, amerykański psychiatra i psychoterapeuta, w swoim podręczniku” Psychiatria psychodynamiczna” wymienia 4 teorie psychoanalityczne będące podstawą pracy klinicznej : 1.Psychologia ego wywodząca się z klasycznej teorii Freuda 2.Teoria relacji z obiektem wyrastająca z prac Melanie Klein oraz członków szkoły brytyjskiej jak Fairbairna , Winnicotta i Balinta 3.Psychologia self Heinza…

Kiedy przygnębienie i niemoc zaczynają królować w naszym życiu – czyli kilka refleksji na temat natury depresji

„Kiedy przygnębienie i niemoc zaczynają królować w naszym życiu – czyli kilka refleksji na temat natury depresji” Myślę,  że  śmiało  można  postawić  hipotezę,  iż  stany  przygnębienia  i  niemocy  są znane nam wszystkim w różnym wymiarze i natężeniu. Sama, próbując pisać ten wykład, zmagałam  się  z  tego  rodzaju  uczuciami.  W  związku  z  tym  nasuwa  się  pytanie …

WPŁYW TRAUMY WCZESNODZIECIĘCEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

„WPŁYW TRAUMY WCZESNODZIECIĘCEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI” Katarzyna Ćwirko-Kusztan Wszystko wśród nocy żywi sekretne obawy: głucha cisza i dźwięki, czas, a także miejsce. Uśpieni w bezruchu czy też lunatycy bezradni jesteśmy wobec owej trwogi. Lecz nie wystarczy zamknąć oczu w mroku ani w sen zapaść, by więcej nie patrzeć, gdyż w surowej ciemności i w…

Matki, żony, kochanki – perwersyjność kobieca

Matki, żony, kochanki – perwersyjność kobieca Katarzyna Ćwirko-Kusztan Inspiracją do zajęcia się tematem kobiecej perwersyjności, a szczególnie perwersji macierzyństwa stała się historia „Maskotki mamusi”– pacjentki Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, przejawiającej wiele autodestrukcyjnych zachowań – próby samobójcze, samookaleczenia, tatuaże, eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi. Dziewczyna mimo ukończonego 16 roku życia traktowana był przez matkę jak „niesforny”…

Oddziaływania terapeutyczne – prezentacja pracy zespołu Dziennego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wałbrzychu

„Oddziaływania terapeutyczne – prezentacja pracy zespołu Dziennego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wałbrzychu” Paulina Grelewicz, Ewa Kutek, Anna Naskręt, Marta Łysoń, Agnieszka Kopciuch, Alina Świderska Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu powstał w listopadzie 2012 r. Poniższy artykuł jest zapisem wystąpienia na spotkaniu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów,…