connect-20333_1920

Zarząd DSP

ZARZĄD DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

 

mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan – prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

lek. Marek Tomaszewski – wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

prof. dr hab. Adela Barabasz – przewodniczący Rady Naukowej, członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

lek. Katarzyna Mykita – sekretarz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

mgr Aneta Pawłowska-Okowiak – skarbnik Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

mgr Marta Deutschman – członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

mgr Maciej Kusztan – członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

 

Rada Naukowa DSP

RADA NAUKOWA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

 

dr hab. prof. Adela Barabasz – przewodniczący Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

mgr Birute Čupaila-Tomaszewska – wojewódzki konsultant ds. psychologii klinicznej, członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

dr Katarzyna Walewska – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

mgr Krzysztof Srebrny – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

Komisja Rewizyjna DSP

KOMISJA REWIZYJNA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

 

mgr Agnieszka Szymańska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

 

mgr Alicja Gawłowska

 

Składki członkowskie

Wysokość składki wynosi 100zł.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

ul.M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 34

50- 369 WROCŁAW

85 2490 0005 0000 4500 5576 3372

Formularz kontaktowy

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
  zapraszamy na kolejne spotkanie DSP odbędzie się 11.06.2022 roku o godzinie 17.00, na żywo, w siedzibie HarmonyMed, na ul. Szybkiej 1D/A oraz online na Skypie https://join.skype.com/HVceRoSIWjXh. Wykład pod tytułem:  “Neuroafektywny model relacyjny – leczenie traumy rozwojowej” wygłosi dr Marta Kochan-Wójcik.
  Po wykładzie zapraszamy na dyskusję w kuluarach, przy lampce wina.
  Prezes DSP
  Katarzyna Ćwirko-Kusztan
  Sekretarz
  Katarzyna Mykita

  Szanowni Państwo,

  Koleżanki i Koledzy,

  dramatyczne wydarzenia na Ukrainie sprawiają, że niezbędnym stała się częściowa modyfikacja wcześniejszych planów Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Najważniejszym zadaniem w obecnej sytuacji jest udzielenie pomocy ludziom będącym w potrzebie, wsparcie ich w każdym z wymiarów: bytowym, materialnym i psychicznym.

  Środowisko psychoterapeutów skupionych w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów aktywnie włącza się w pomoc ludności ukraińskiej oraz pomagającym im. Większość z członków DSP zdeklarowała gotowość do prowadzenia bezpłatnych konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych psychoterapeutycznych i superwizyjnych w swoich gabinetach. Chcemy pomagać zarówno uchodźcom z Ukrainy jak i członkom ich rodzin przebywającym w Polsce oraz wolontariuszom.

  Zarząd DSP podjął decyzję o przekazaniu zebranych składek członkowskich za rok 2022, w całości, na pomoc charytatywną ludności ukraińskiej.

  Zdecydowaliśmy także, mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, o przeprowadzeniu VI Wrocławskiej Konferencji Psychoterapeutycznej „Czas i przestrzeń w psychoterapii”. Tematyka konferencji stała się jeszcze bardziej aktualna, w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie i sytuacji psychologicznej nas wszystkich. Spotkamy się z Państwem w maksymalnym skupieniu, koncentrując na pogłębianiu wiedzy i spójności naszego środowiska psychoterapeutycznego. Mając na uwadze powagę sytuacji rezygnujemy z innych niż tylko edukacyjne form aktywności – nie odbędzie się zaplanowany jubileuszowy bankiet.

  Cały potencjalny dochód finansowy z konferencji przekażemy na cele charytatywne związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy.

  W naszej ocenie niestety należy założyć, iż dramatyczna sytuacja i konieczność pomagania będą czymś długoterminowym, musimy być się przygotowani na długofalowe działania. Budujmy jedność naszego środowiska, uczmy się, pogłębiajmy nasze kompetencje zawodowe, współpracujemy z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej Panią Katarzyną Kossobudzką, żeby jeszcze skuteczniej i efektywniej pomagać wszystkim potrzebującym.

  Zarząd DSP

   

   


  Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  w związku z traumatyczną sytuacją ludności na Ukrainie, doświadczającej zagrożenia zdrowia i życia, w wyniku wojny, Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów włącza się czynnie w akcję pomocy terapeutycznej ukraińskim pacjentom.  Zdecydowaliśmy też przekazać składki członkowskie DSP za rok 2022 na pomoc humanitarną Ukrainie.

  Wyrażamy zawodową solidarność z Koleżankami i Kolegami psychoterapeutami i psychiatrami z Ukrainy.

  Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za chęć pomocy.
  Katarzyna Ćwirko-Kusztan Prezes DSP i Zarząd DSP

  Członkowie DSP oferujący pomoc psychoterapeutyczną dla pacjentów ukraińskich i superwizyjną dla psychoterapeutów pracujących z nimi i woluntariuszy

  1.    Zespół HarmonyMed 

  Kontakt: 780-143-176

  Marek Tomaszewski

  Pomoc psychiatryczna w języku polskim i angielskim, superwizja

  Katarzyna Ćwirko-Kusztan

  Superwizja i wsparcie dla osób pomagających ukraińskim pacjentom

  Kontakt: 506-199-564

  Katarzyna Mykita

  Pomoc psychiatryczna w języku polskim

  Joanna Gąsior

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim i angielskim – dzieci, młodzież, dorośli

  Kontakt: 609-749-554

  Agnieszka Kudryńska-de Tulzo

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim i angielskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  Agnieszka Maciejewska-Ojrzyńska

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polski i angielskim dla dorosłych

  Kontakt: 603-901-717

  Antonina Mamet

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim dla dorosłych

  Aneta Pawłowska-Okowiak

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim – dorośli, pary

  Kontakt: 604-169-666

  2.    Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim i angielskim, głównie dla dzieci i ich rodzin

  Praca online i w gabinecie

  https://centrumdomnadrzewie.pl

  3.    Tomasz Ciba – Środowiskowe Centrum Psychiatrii i Psychoterapii CALMA

  Pomoc psychiatryczna i psychoterapeutyczna w języku polskim

  Kontakt: 694-723-900

  4.    Renata Halejcio – Świdnica

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim dla dorosłych, par, rodzin

  Kontakt: 513-288-925

  5.    Mateusz Kolaszkiewicz

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim i angielskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  Praca online i w gabinecie

  Kontakt: 535-436-219

  6.    Ewa Kowalczyk

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim dla dorosłych

  Kontakt: 601-767-518

  7.    Anna Michalska

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim dla dorosłych

  Kontakt: 691-762-284

  8.    Agnieszka Szymańska

  Konsultacje psychoterapeutyczne w języku polskim dla dorosłych

  Praca w gabinecie i online

  Kontakt: 604-412-7499.    Joanna Szymańska

  Pomoc psychoterapeutyczna w języku polskim i angielskim dla dorosłych

  Kontakt: 732-687-832

  10. Magdalena Turowicz – Świdnica

  Konsultacje psychoterapeutyczne w języku polskim i angielskim i język bez słów, czyli zabawa – dzieci, młodzież i dorośli

  Kontakt: 796-104-248

   

   


  O stowarzyszeniu

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów postawiło przed sobą cel propagowania psychoterapii leczniczej, to znaczy stosowanej do leczenia zaburzeń psychicznych. Jesteśmy grupą doświadczonych psychiatrów i psychologów zainteresowanych psychoterapią, pragniemy się w niej doskonalić oraz ją rozwijać. Stowarzyszenie ma nam pomóc w wymianie doświadczeń, oraz w prowadzeniu działalności badawczej.

  Łączy nas przekonanie o dużym znaczeniu psychoterapii w psychiatrii, co nie jest jak dotąd dominującą opinią. Widzimy możliwości posługiwania się nie tylko językiem objawów i rozpoznań, ale także opisem swoistych zakłóceń procesów psychicznych: trudności w tworzeniu granic, zahamowaniu procesu separacji i indywiduacji, lęku przed wykształceniem, lub wyrażeniem własnego Ja, czy swoistymi zaburzeniami postrzegania rzeczywistości i samego siebie.

  Analizując ludzkie przeżycia i zachowanie pamiętamy, że jedynie pomagamy pacjentom w jak najlepszym dostosowaniu się do środowiska w którym żyją i które postrzegają za bardzo na swój własny sposób.

  Chcemy również dać naszym pacjentom możliwość uzyskania informacji na temat tego czym jest psychoterapia, kto jest wykwalifikowanym psychoterapeutą, jak wygląda adekwatne szkolenie w psychoterapii czy jak wreszcie wyglądają standardy w pracy psychoteraputy. Mamy nadzieję, że pozwoli to im na wybór odpowiedniej dla ich potrzeb formy leczenia, która realizowana będzie przez profesjonalnego psychoterapeutę.