Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne wydanie naszej konferencji.

Temat XXIX-tych Dni IPP brzmi:

“Słuchając Analitycznie”.

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2020r. w Auditorium Minus (Stary BUW), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

***
Swój udział w Konferencji potwierdzili natomiast znakomici psychoanalitycy i specjaliści z Polski, Szwajcarii oraz Francji.
Referaty wygłoszą:
DR BERDJ PAPAZIAN (Szwajcaria)
Psychiatra i psychoanalityk Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wygłosi wykład przewodni na temat słuchania psychoanalitycznego.
PROF. ANDRZEJ ZAWADA (Polska)
Krytyk literacki i eseista podejmie problematykę “słuchania między wierszami” w odniesieniu do poezji Wisławy Szymborskiej.
Dyskusję panelową poprowadzi:
DR JEAN – MARC CHAUVIN (Szwajcaria)
Psychiatra i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
.
W dyskusji panelowej wezmą również udział:
PROF. IRENA NAMYSŁOWSKA (Polska)
Profesor psychiatrii, psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny, wykładowca.
DR PIOTR KRZAKOWSKI (Francja, Polska)
Psychoanalityk Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.
DR SŁAWOMIR MURAWIEC (Polska)
Psychiatra i psychoterapeuta.
***
  Z powodu uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa w Sztokholmie, Julia Kisteva zmuszona była przełożyć swój przyjazd na późniejszą datę.

——————————————————————————————————–

Poniżej znajdą Państwo informacje praktyczne:

  • Cena konferencji: do 10 stycznia – 290zł, od 11 stycznia – 320 zł.
  • Zgłoszenia prosimy kierować na adres ipp@ipp.waw.pl .
  • Wpłaty z dopiskiem “Konferencja” prosimy kierować na konto IPP: 34 1020 1156 0000 7102 0008 5688.
  • Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com .

 

Chociaż na pewno dla większości z Państwa naszych tegorocznych gości przedstawiać nie trzeba, oto kila słów o nich:

***

Prof. Andrzej Zawada, który podczas Konferencji będzie mówił o poezji Wisławy Szymborskiej, jest polskim krytykiem literackim, tłumaczem (z fińskiego, angielskiego, szwedzkiego), eseistą, edytorem, wykładowcą akademickim, dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, znawcą dwudziestolecia międzywojennego, Przewodniczącym Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (od 2016), członkiem jury Nagrody Literackiej „Angelus”, Komisji Akademii Europejskiej w Fundacji Krzyżowa oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jest również przewodniczącym Rady Programowej Radia Wrocław oraz sekretarzem komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Pen Clubu oraz Association Internationale des Critiques Littéraires.

***

Dr Berdj Papazian  jest psychiatrą i psychoanalitykiem Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, uczniem światowej sławy psychoanalityków Jean-Michela Quinodoza oraz Daniele Quinodoz. Jest autorem wielu artykułów psychoanalitycznych, jak m.in. “Fits of Laughter as the Orgastic Equivalent of Infantile Sexuality” oraz “Tinnitus and Separation Phenomena, a Metapsychological Study”. Gościem Dni IPP jest po raz trzeci. Podczas XXVIII-tych Dni IPP “Cierpienie w pracy” podjął problematykę funkcji życia zawodowego we współczesnych patologicznych organizacjach osobowości, natomiast rok wcześniej podczas XXVII-tych Dni IPP “Dziecko w Terapii” poruszył kwestię roli seksualności dziecięcej w teorii oraz praktyce psychoanalitycznej.

***

Dr Jean-Marc Chauvin to psychiatra, psychoterapeuta i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, bliski współpracownik Jean-Michela Quinodoza, związany z nurtem winnicottowskim oraz Centrum Psychoanalizy Raymond de Saussure w Genewie.

 

Zobacz ulotkę (pdf)