Spotkanie DSP -01 grudnia 2018r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zapraszamy na spotkanie seminaryjne DSP , na którym wystąpi Pan Michał Rożko z prelekcją pt. „W poszukiwaniu uczuć (lub w poszukiwaniu Meursaulta)”. Prelegent zachęca do przeczytania przez spotkaniem „Obcego” Camusa i „Sprawy Meursaulta” Daouda. Spotkanie odbędzie się w sobotę 01.12.2018r o godzinie 16.30 w Ponato Cafe ul.Jedności Narodowej 68a 50-258 Wrocław

Spotkanie DSP -15 września 2018r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zapraszamy na powakacyjne spotkanie DSP, podczas, którego zajmiemy się sprawami przyszłorocznej konferencji i określimy plany działania DSP do końca tego roku. Szczególnie prosimy o obecność członków Komitetów Programowego i Organizacyjnego. Autorami tematu przyszłej konferencji są pani Katarzyna Prot-Klinger, oraz pan Michał Rożko – “Obce niepomyślane” – temat dotyczy podobieństw i różnic,…

Spotkania DSP

Szanowne Koleżanki i Koledzy, informujemy o zmianie, na stałe, godziny spotkań Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, obecnie spotkania odbywać się będą o godzinie 16.30. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 12.05.2018r o godzinie 16.30, w Panato Cafe, ul. Jedności Narodowej 68 – wejście przez podwórze. Wykład pt. John Steiner “Opór i odrzucenie kobiecości”. Refleksje…

Obcy w ciele i umyśle

„Obcy w ciele i umyśle” Katarzyna Ćwirko-Kusztan Praktycznie od początku mojej pracy psychoterapeutycznej, interesował mnie związek pomiędzy psyche i cielesnością pacjenta oraz psychoterapeuty. Na scenie psychoterapeutycznej rozgrywają się teatry ciała i umysłu, podczas sesji z pacjentami często doświadczamy różnych stanów psychicznych i cielesnych, ale także bywamy nieraz we własnych stanach emocjonalnych i fizycznych – mamy…

Myślenie o parze i praca z parą – psychodynamiczne “nie wiem”?

Myślenie o parze i praca z parą – psychodynamiczne “nie wiem”? Monika Kułynycz-Górska Ujmuje mnie i porusza taki obraz, który znalazłam w książce Ogdena. Pisze tak, o ważnym dla niego spotkaniu grupy Balinta (dla lekarzy rodzinnych pracujących w publicznej służbie zdrowia), w której był koterapeutą: “Dobiegałem dopiero trzydziestki. (…) Podczas jednego ze spotkań doktor L,…

Grupy Balinta jako pomoc w rozumieniu pacjenta

Grupy Balinta jako pomoc w rozumieniu pacjenta Maciej Kusztan Celem niniejszej pracy jest krótkie zaprezentowanie sylwetki Michaela Balina. Przedstawione zostaną także metody pracy w Grupie Balinta oraz umiejętności i korzyści jakie mogą wynieść z udziału w niej jej uczestnicy. Michael Balint – lekarz i psychoanalityk– jedna z najwybitniejszych postaci tzw. Węgierkiej Szkoły Psychoanalitycznej. Urodził się…

Walne Zebranie Członków DSP

Szanowne Koleżanki i Koledzy, informujemy o Walnym Zebraniu Członków DSP, które odbędzie się w dniu 10.03.2018r o godzinie 17.00, w Panato Cafe, ul. Jedności Narodowej 68 – wejście przez podwórze. Podczas Walnego Zebrania udzielimy absolutorium Zarządowi DSP i wybierzemy nowy Zarząd. Zapraszamy również na wystąpienie Pani Agnieszki Turkiewicz-Maligranda na temat idei Grup Balinta w teorii…

IV WROCŁAWSKA KONFERENCJA

IV WROCŁAWSKA KONFERENCJA „Szaleństwo? Zaburzenie?”. Granice normy Wrocław 14-15.04.2018 ORGANIZATORZY: Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów Wrocławski Oddział Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocławska Szkoła Psychoterapii s.c. MIEJSCE KONFERENCJI Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego ul. Kamienna 43, 50-549 Wrocław Komitet Programowy: Katarzyna Ćwirko-Kusztan – przewodnicząca, Katarzyna Mykita, Marek Tomaszewski, Krystyna Węgłowska-Rzepa Komitet Organizacyjny: Maciej Kusztan –  przewodniczący, Marta Deutschman, …

Wczesne stadia kompleksu Edypa

„Wczesne stadia kompleksu Edypa” Krzysztof Małyszczak Wiosną 2011 trzy spotkania stowarzyszenia poświęciliśmy omawianiu wczesnych stadiów kompleksu Edypa. Zachęciła nas do tego duża liczba pacjentów których relacja z rodzicami nie przypomina sceny edypalnej. Rodzic tej samej płci jest nie tyle rywalem ale bezlitosnym prześladowcą lub fałszywym sojusznikiem. Na przykład syn, pozostający w bliskiej, pozytywnie przeżywanej relacji…

Teoria przywiązania Johna Bowlbyego

„Teoria przywiązania Johna Bowlbyego” Agnieszka Szymańska Glen Gabbard, amerykański psychiatra i psychoterapeuta, w swoim podręczniku” Psychiatria psychodynamiczna” wymienia 4 teorie psychoanalityczne będące podstawą pracy klinicznej : 1. Psychologia ego wywodząca się z klasycznej teorii Freuda 2. Teoria relacji z obiektem wyrastająca z prac Melanie Klein oraz członków szkoły brytyjskiej jak Fairbairna , Winnicotta i Balinta…