Obcy w ciele i umyśle

„Obcy w ciele i umyśle” Katarzyna Ćwirko-Kusztan Praktycznie od początku mojej pracy psychoterapeutycznej, interesował mnie związek pomiędzy psyche i cielesnością pacjenta oraz psychoterapeuty. Na scenie psychoterapeutycznej rozgrywają się teatry ciała i umysłu, podczas sesji z pacjentami często doświadczamy różnych stanów psychicznych i cielesnych, ale także bywamy nieraz we własnych stanach emocjonalnych i fizycznych – mamy…

Myślenie o parze i praca z parą – psychodynamiczne “nie wiem”?

Myślenie o parze i praca z parą – psychodynamiczne “nie wiem”? Monika Kułynycz-Górska Ujmuje mnie i porusza taki obraz, który znalazłam w książce Ogdena. Pisze tak, o ważnym dla niego spotkaniu grupy Balinta (dla lekarzy rodzinnych pracujących w publicznej służbie zdrowia), w której był koterapeutą: “Dobiegałem dopiero trzydziestki. (…) Podczas jednego ze spotkań doktor L,…

Grupy Balinta jako pomoc w rozumieniu pacjenta

Grupy Balinta jako pomoc w rozumieniu pacjenta Maciej Kusztan Celem niniejszej pracy jest krótkie zaprezentowanie sylwetki Michaela Balina. Przedstawione zostaną także metody pracy w Grupie Balinta oraz umiejętności i korzyści jakie mogą wynieść z udziału w niej jej uczestnicy. Michael Balint – lekarz i psychoanalityk– jedna z najwybitniejszych postaci tzw. Węgierkiej Szkoły Psychoanalitycznej. Urodził się…

Wczesne stadia kompleksu Edypa

„Wczesne stadia kompleksu Edypa” Krzysztof Małyszczak Wiosną 2011 trzy spotkania stowarzyszenia poświęciliśmy omawianiu wczesnych stadiów kompleksu Edypa. Zachęciła nas do tego duża liczba pacjentów których relacja z rodzicami nie przypomina sceny edypalnej. Rodzic tej samej płci jest nie tyle rywalem ale bezlitosnym prześladowcą lub fałszywym sojusznikiem. Na przykład syn, pozostający w bliskiej, pozytywnie przeżywanej relacji…

Teoria przywiązania Johna Bowlbyego

„Teoria przywiązania Johna Bowlbyego” Agnieszka Szymańska Glen Gabbard, amerykański psychiatra i psychoterapeuta, w swoim podręczniku” Psychiatria psychodynamiczna” wymienia 4 teorie psychoanalityczne będące podstawą pracy klinicznej : 1. Psychologia ego wywodząca się z klasycznej teorii Freuda 2. Teoria relacji z obiektem wyrastająca z prac Melanie Klein oraz członków szkoły brytyjskiej jak Fairbairna , Winnicotta i Balinta…

Kiedy przygnębienie i niemoc zaczynają królować w naszym życiu – czyli kilka refleksji na temat natury depresji

  Kiedy przygnębienie i niemoc zaczynają królować w naszym życiu – czyli kilka refleksji na temat natury depresji Urszula Mróz Myślę,  że  śmiało  można  postawić  hipotezę,  iż  stany  przygnębienia  i  niemocy  są znane nam wszystkim w różnym wymiarze i natężeniu. Sama, próbując pisać ten wykład, zmagałam  się  z  tego  rodzaju  uczuciami.  W  związku  z  tym …

Wpływ traumy wczesnodziecięcej na kształtowanie się osobowości

„Wpływ traumy wczesnodziecięcej na kształtowanie się osobowości” Katarzyna Ćwirko-Kusztan Wszystko wśród nocy żywi sekretne obawy: głucha cisza i dźwięki, czas, a także miejsce. Uśpieni w bezruchu czy też lunatycy bezradni jesteśmy wobec owej trwogi. Lecz nie wystarczy zamknąć oczu w mroku ani w sen zapaść, by więcej nie patrzeć, gdyż w surowej ciemności i w…

Matki, żony, kochanki – perwersyjność kobieca

Matki, żony, kochanki – perwersyjność kobieca Katarzyna Ćwirko-Kusztan Perverse – w angielskich definicjach słownikowych podkreśla się kwestię „odwrócenia się od prawdy”, „odwrócenia od tego co właściwe” – w koncepcjach psychoanalitycznych słowo perwersja kojarzone jest nie tylko z perwersjami seksualnymi, ale zachowanie perwersyjne to zafałszowanie rzeczywistości, to stan umysłu w którym rzeczywistość spotyka się z równocześnie…

Oddziaływania terapeutyczne – prezentacja pracy zespołu Dziennego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wałbrzychu

“Oddziaływania terapeutyczne – prezentacja pracy zespołu Dziennego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wałbrzychu” Paulina Grelewicz, Ewa Kutek, Anna Naskręt, Marta Łysoń, Agnieszka Kopciuch, Alina Świderska Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu powstał w listopadzie 2012 r. Poniższy artykuł jest zapisem wystąpienia na spotkaniu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów,…