Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów ma na celu propagowanie psychoterapii leczniczej, czyli stosowanej do leczenia zaburzeń psychicznych. Jesteśmy grupą doświadczonych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów, starających się stale doskonalić nasz warsztat psychoterapeutyczny. Pogłębiamy swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w całościowych szkoleniach, seminariach, konferencjach i superwizjach. Pomagamy pacjentom pracując w różnych placówkach służby zdrowia – szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach leczenia uzależnień i gabinetach prywatnych. Łączy nas przekonanie o dużym, czasami wręcz kluczowym znaczeniu psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychogennych . Widzimy bowiem możliwości posługiwania się nie tylko językiem objawów i diagnozy, ale także opisem swoistych zakłóceń i zaburzeń procesów psychicznych: zahamowaniu procesu rozwoju, separacji i indywiduacji, trudności w tworzeniu granic, lęku przed wykształceniem, lub wyrażeniem własnego Ja, czy swoistymi zaburzeniami postrzegania rzeczywistości i samego siebie.

Analizując ludzkie przeżycia i zachowania pamiętamy, że jedynie pomagamy pacjentom w jak najlepszym dostosowaniu się do środowiska w którym żyją i postrzegają je w swój specyficzny subiektywny sposób. Pragniemy umożliwić pacjentom uzyskanie informacji na temat tego czym jest psychoterapia, kim jest wykwalifikowany psychoterapeuta, na czym polega adekwatne szkolenie w psychoterapii, przybliżyć standardy pracy psychoterapeuty. Mamy nadzieję, że pozwoli to im na wybór odpowiedniej do ich potrzeb formy leczenia, która realizowana będzie przez profesjonalnego i etycznego psychoterapeutę.

Członkowie Stowarzyszenia regularnie poddają swoją pracę terapeutyczną superwizji u certyfikowanych superwizorów uznanych polskich towarzystw: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Stowarzyszenie ma zamierzenie integracji dolnośląskiego środowiska terapeutycznego oraz nawiązywania współpracy ze środowiskami terapeutycznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia w dziedzinie psychologii, psychiatrii i przede wszystkim psychoterapii, a także prowadzenia działalności szkoleniowo-badawczej na wysokim poziomie. Od 2013 roku Stowarzyszenie co roku organizuje i przeprowadza, wspólnie z Wrocławską Filią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konferencje naukowe przybliżające tematy psychoterapeutyczne i medyczne. Do tej pory zorganizowaliśmy następujące Konferencje: „Perwersje”, „Ciało”, „Zawiść i wdzięczność- 60 lat później”, a przed nami kolejna – „Szaleństwo? Zaburzenie? Granice normy”.

DSP powołało też Międzyuczelniane Studenckie Koło Psychoterapeutyczne, umożliwiając studentom zainteresowanym psychoterapią aktywny udział we wszystkich aktywnościach realizowanych przez Stowarzyszenie. Daje to też szansę studentom – członkom Koła poznania czynnych zawodowo psychoterapeutów i superwizorów gotowych do podzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym, znalezienia atrakcyjnych i przydatnych zawodowo staży i praktyk studenckich oraz realizację wspólnych projektów badawczych i zawodowych wspieranych przez Stowarzyszenie.

Prezes DSP

Katarzyna Ćwirko-Kusztan