ZARZĄD DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan – prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

lek. Marek Tomaszewski – wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

prof. dr hab. Adela Barabasz – przewodniczący Rady Naukowej, członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

lek. Katarzyna Mykita – sekretarz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Aneta Pawłowska-Okowiak – skarbnik Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Marta Deutschman – członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Maciej Kusztan – członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

KOMISJA REWIZYJNA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

mgr Agnieszka Szymańska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Alicja Gawłowska

RADA NAUKOWA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

dr hab. prof. Adela Barabasz – przewodniczący Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Birute Čupaila-Tomaszewska – wojewódzki konsultant ds. psychologii klinicznej, członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

dr Katarzyna Walewska – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

mgr Krzysztof Srebrny – członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów