Wszystkie osoby rekomendowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

 1. Mają ukończone szkolenie prowadzone przez ośrodki szkoleniowe afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym bądź Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 2. Posiadają certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego bądź Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub są w trakcie jego uzyskiwania
 3. Pracują pod stałą, udokumentowaną superwizją superwizora akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne bądź Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. Posiadają znaczące doświadczenie kliniczne
 • Bednarska Małgorzata

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.
  Kontakt: 735 939 334
  www.proanima.info.pl
 • Ćwirko-Kusztan Katarzyna

  Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SN PTP, specjalista psycholog kliniczny.

  Kontakt: 506 199 564

  www.con-verto.pl

 • Domagała Małgorzata

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 601 453 233

 • Gawlik Magdalena

  Certyfikowana psychoterapeutka PTP, psycholog.

  Kontakt: 664 716 717

  www.psychoterapia-wroclaw.net

 • Gawłowska Alicja

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 504 407 214

 • Grządziel Beata

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 694 457 450

  www.psychoterapia-wroclaw.info

 • Kraszewski-Rzepa Adrian

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
  Kontakt: 504 000 330
  www.emvit.pl
 • Kusztan Maciej

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

  Kontakt: 515 269 964

  www.maciejkusztan.pl

 • Makowczyńska-Skwara Anna

  Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog .

  Kontakt: 691 958 333

  www.gabinetpsychologiczny.wroc.pl

 • Mykita Katarzyna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, specjalista psychiatra.

  Kontakt 606 263 461

  www.katarzynamykita.pl

 • Nowak Maria

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.

  Kontakt: 500 848 492

  www.nowakmaria.pl

 • Pawłowska-Okowiak Aneta

  Psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji .

  Kontakt 604 169 666

  www.con-verto.pl

 • Rożko Agata

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.
  Kontakt: 609 449 670
  www.agatarozko.pl
 • Rożko Michał

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
  Kontakt: 693 509 806
  www.michalrozko.pl
 • Szymańska Agnieszka

  Certyfikowana psychoterapeutka PTP, psycholog kliniczny.

  Kontakt: 604 412 749

 • Tomaszewski Marek

  Certyfikowany psychoterapeuta SN PTP, specjalista psychiatrii.
  Kontakt: 609 471 065
  HarmonyMed.pl
 • Turkiewicz-Maligranda Agnieszka

  Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog.
  Kontakt: 604 209 564
  www.psycholog-atm.com.pl
 • Wierzbicka Edyta

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog.
  kontakt: 791 407 999
  www.psychoterapia-psychodynamiczna.wroclaw.pl
 • Wójcik Maciej

  Certyfikowany psychoterapeuta, psycholog.
  Kontakt: 504 191 581
  www.relatio.pl/zespol/maciej-wojcik/