Wszystkie osoby rekomendowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

 1. Mają ukończone szkolenie prowadzone przez ośrodki szkoleniowe afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym bądź Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 2. Posiadają certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego bądź Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub są w trakcie jego uzyskiwania
 3. Pracują pod stałą, udokumentowaną superwizją superwizora akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne bądź Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. Posiadają znaczące doświadczenie kliniczne
 • Barabasz Adela

  Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP

  Specjalista psychologii klinicznej

  Kontakt: 603 693 993

  
  
 • Bednarska Małgorzata

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Kontakt: 735 939 334

  www.proanima.info.pl

 • Czekalska Izabela

  Certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP

  Kontakt:502 067 240

 • Ćwirko-Kusztan Katarzyna

  Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP Specjalista psychologii klinicznej

  Kontakt: 506 199 564

  www.harmonymed.pl

 • Deutschman Marta

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

  Kontakt:505 703 536

  www.psychoterapia-md.pl

 • Domagała Małgorzata

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 601 453 233

 • Gawlik Magdalena

  Certyfikowany psychoterapeuta PTP, psycholog.

  Kontakt: 664 716 717

  www.psychoterapia-wroclaw.net

  
  
 • Gawłowska Alicja

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 504 407 214

 • Grządziel Beata

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 694 457 450

  www.psychoterapia-wroclaw.info

 • Jaremczyk Karolina

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog.

  Kontakt: 664 780 009

 • Jędryszczak Katarzyna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog
  Kontakt: 510333446
 • Kolaszkiewicz Mateusz

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt:535 436 219

  www.terapia-kolaszkiewicz.pl

 • Kraszewski-Rzepa Adrian

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Kontakt: 504 000 330

  www.emvit.pl

 • Kusztan Maciej

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Kontakt: 515 269 964

  www.maciejkusztan.pl

 • Maciejewska-Ojrzyńska Agnieszka

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Kontakt: 603 901 717

  
  
 • Makowczyńska-Skwara Anna

  Certyfikowany psychoterapeuta, psycholog

  Kontakt: 691 958 333

  www.gabinetpsychologiczny.wroc.pl

  
  
 • Mykita Katarzyna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Specjalista psychiatra

  Kontakt: 606 263 461

  www.katarzynamykita.pl

 • Pawłowska-Okowiak Aneta

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Specjalista psychologii klinicznej

  Kontakt 604 169 666

 • Rożko Agata

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 609 449 670

  www.agatarozko.pl

  
  
 • Rożko Michał

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

  Kontakt: 693 509 806

  www.michalrozko.pl

  
  
 • Strobel Michał

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt:698664864

  www.psycholodzy.wroc.pl

  
  
 • Szlęzak Anita

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 660688738

  www.psychoterapia-trzebnica.pl

  
  
 • Szymańska Agnieszka

  Certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP

  Specjalista psychologii klinicznej

  Kontakt: 604 412 749

 • Tomaszewski Marek

  Certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP

  Specjalista psychiatrii

  Kontakt: 609 471 065

  www.harmonymed.pl

 • Turkiewicz-Maligranda Agnieszka

  Certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, psycholog.

  Kontakt: 604 209 564

  www.psycholog-atm.com.pl

 • Wierzbicka Edyta

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  kontakt: 791 407 999

  www.psychoterapia-psychodynamiczna.wroclaw.pl

 • Wójcik Maciej

  Certyfikowany psychoterapeuta PTP, PTPPd, psycholog

  Kontakt: 504 191 581

  www.relatio.pl/zespol/maciej-wojcik/

  
  

Rekomendowani terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą:

 • Babińska Joanna

  Certyfikowany terapeuta zabawą (RPT) i superwizor psychoterapii (CSP), psycholog

  Kontakt: 696 193 375

  https://centrumdomnadrzewie.pl

 • Gąsior Joanna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 609749554

  https://gniazdowroclaw.pl

 • Jędryszczak Katarzyna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt:510333446

  www.psychoterapiamosty.pl

 • Kawecka Anna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 798732314

 • Kolaszkiewicz Mateusz

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt:535 436 219

  www.terapia-kolaszkiewicz.pl

 • Matczak Karolina

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 531490037

  www.medmental.pl

 • Szymańska Joanna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 732687682

  www.joannaszymanska.com

  
  
 • Turowicz Magdalena

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 796104248