Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Sekcja Terapii Dzieci i Młodzieży przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów została powołana 13.03.21 we Wrocławiu.

Przewodniczący: Mateusz Kolaszkiewicz, kontakt: m.kolaszkiewicz@gmail.com

Cele:

 • Integracja środowiska psychoterapeutów dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku

 • Rzetelne informowanie o lokalnych wykwalifikowanych psychoterapeutach dzieci i młodzieży, o placówkach pomocowych oraz infoliniach świadczących wsparcie dzieciom i młodzieży

 • Poszerzanie wiedzy i kompetencji specjalistów poprzez organizowanie spotkań, informowanie o szkoleniach, konferencjach i wykładach

 • Propagowanie wiedzy o zastosowaniu psychoterapii dziecięcej i młodzieżowej wśród rodziców, opiekunów dzieci oraz specjalistów pracujących z pacjentami w wieku rozwojowym (pracownikami socjalnymi, lekarzami, nauczycielami, wychowawcami przedszkolnymi i innymi)

 • Promowanie psychoterapii opartej na dorobku badawczym i teoretycznym w obrębie różnych szkół terapeutycznych

 • Dbanie o standardy etyczne pracy z dziećmi i młodzieżą

Rekomendowani terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą:

 • Babińska Joanna

  Certyfikowany terapeuta zabawą (RPT) i superwizor psychoterapii (CSP), psycholog

  Kontakt: 696 193 375

  https://centrumdomnadrzewie.pl

 • Gąsior Joanna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 609749554

  https://gniazdowroclaw.pl

 • Jędryszczak Katarzyna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 510333446

  www.psychoterapiamosty.pl

 • Kawecka Anna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 798732314

 • Kolaszkiewicz Mateusz

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt:535 436 219

  www.terapia-kolaszkiewicz.pl

 • Matczak Karolina

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 531490037

  www.medmental.pl

 • Szymańska Joanna

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 732687682

  www.joannaszymanska.com

 • Turowicz Magdalena

  Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog

  Kontakt: 796104248