Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, informujemy,że do końca października został przedłużony termin, w którym mogą Państwo zapisać się i zapłacić za listopadową Konferencję w niższej cenie. Zachęcamy do zapisów.

Komitet Programowy i Organizacyjny.

 


VI Śląskie Warsztaty Psychoterapii

Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline”

Wrocław 23-24.11.2019

ORGANIZATORZY:

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów wraz ze Śląską oraz Wrocławską Filią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląską Szkołą Psychoterapii

MIEJSCE KONFERENCJI:

Budynek Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOTul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Komitet Programowy: Jarosław Gliszczyński, Katarzyna Ćwirko-Kusztan – przewodniczący,  Artur Kulig, Krzysztof Kotrys, Marek Tomaszewski

Komitet Organizacyjny: Marek Tomaszewski –  przewodniczący, Maciej Kasztan Magdalena Gawlik, Aneta Pawłowska-Okowiak, Artur Kulig, Michał Trojnar

PROGRAM KONFERENCJI

23.11.2019

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników 

9.00- 9.15 – Otwarcie konferencji – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Jarosław Gliszczyński

Sesja plenarna

9.15 – 10.15 – „Gdzie jesteśmy dziś w technice terapeutycznej? Stałe i zmienne w zmieniajacej się patologii” – dr Katarzyna Walewska

10.15 – 11.15 – “Odnajdywanie prawdziwej natury pacjenta borderline przy pomocy Metody H.I.T.T.”– Ms Claudia Manzini-Egger

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.15 – 12.15 –„W stronę integracji – o kreowaniu bezpiecznej przestrzeni w psychoterapii”– Jarosław Gliszczyński 

12.15 – 13.15 – Przerwa obiadowa

13.15 – 16.15 – Sesje tematyczne i warsztaty / równolegle

Sesja tematyczna I

1) „Ewolucja patologii borderline w trakcie procesu psychoterapii” – prof. Krzysztof Małyszczak

2) „Osobowość borderline w interaktywnym polu relacji w analizie” – Krystyna Węgłowska-Rzepa

3) „Strukturalna dysocjacja osobowości jako mechanizm powstawania złożonych zaburzeń dysocjacyjnych” –  Igor Pietkiewicz i Radosław Tomalski

Warsztaty I

1) „Słuchanie pacjenta borderline- dekonstrukcja. Trzy kanały komunikacji w ujęciu terapii TFP”.  –  Maja Biała, Maciej Wójcik

2) ,,Integrowanie różnych nurtów terapeutycznych w grupowej psychoterapii pacjentów z zaburzeniami borderline.” – Krystyna Warecka, Łukasz Majchrzak

3) „W stronę integracji – praca metodą psychodramy”. – Barbara Tengler, Monika Wiktor.

4)  „Impulsywność, władza i przemoc w parze – jak pracować ze skrajnymi stanami w terapii par”. – Ryszard Chłopek, Anna Kominek

5) Marta Maryl “Ciało mówi za mnie. Co tak trudnego mam do powiedzenia? O rozszczepieniu i integracji w zaburzeniach odżywiania.”

16.15 – 16.45 – Przerwa kawowa

16.45 – 17.45 –„Rozszczepienie i integracja” -Dyskusja panelowa: prowadzący Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Jarosław Gliszczyński

Uczestnicy: dr Katarzyna Walewska, Ms Claudia Manzini-Egger, dr hab. Maciej Pilecki, Krzysztof Klajs, Marek Tomaszewski

19.00 – Bankiet (dodatkowo płatny 60-70 zł)

24.11.2019

Sesja plenarna

9.00 – 10.00 – „Na huśtawce – praca terapeutyczna z pacjentem bordeline” – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Marek Tomaszewski

10.00 – 11.00 – „Zaburzenia z pogranicza u nastolatków” – dr hab. Maciej Pilecki

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

11.30 – 12.30  – Krzysztof Klajs „Hipnoterapia trudnych pacjentów, wymiar dysocjacja – asocjacja”

12.30– 13.30 – Lunch

13.30 – 16.30 – Sesje tematyczne i warsztaty / równolegle

Sesja tematyczna II

1) „Zaburzenia osobowości w świetle teorii relacji z obiektem – refleksje wokół Ustrukturalizowanego Wywiadu Organizacji Osobowości  (STIPO-R)”-  Grzegorz Olesiak

2) Złożony zespół stresu pourazowego (C-PTSD) – rewolucja w dziedzinie leczenia zaburzeń borderline-  Igor Pietkiewicz i Radosław Tomalski

3) „Problemy z „narcyzmem” – pofragmentowana terminologia i rozszczepione diagnozy” –  Ryszard Chłopek

Warsztaty II

1) „Trening uważności w pracy z pacjentami z diagnozą osobowości z pogranicza”–  dr n. hum. Anna Guzy

2) –„Odnajdywanie prawdziwej natury pacjenta borderline przy pomocy metody H.I.T.T.”– Ms Claudia Manzini-Egger

3) „Interwencje „pomostowe” w psychoterapii – ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi psychodramatycznych”. – Jarosław Gliszczyński

4) Agnieszka Polańska i Piotr Wieczorkowski – „Jak stąpać po niepewnym gruncie? Praca z pacjentami używającymi substancje psychoaktywne w trakcie psychoterapii.”

OPŁATY

 

Opłaty

Płatność

do

30.09.2019r.

Płatność

od

 1.10.2019

Płatność

po

15.11.2019r.

Uczestnicy

390 zł

490 zł

600 zł

Członkowie Śląskiego i Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Psychoterapeutów

320 zł

390 zł

600 zł

Studenci i studenci członkowie wspierający

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

320 zł

390 zł

600 zł

 

Podstawa zniżki:

a) Student (proszę wpisać w formularzu zgłoszeniowym nazwę uczelni oraz kierunek studiów, proszę załączyć do zgłoszenia skan legitymacji studenckiej),

b) Członek ŚSP lub DSP (mający opłacone składki),

c) Osoba w trakcie szkolenia (proszę wpisać nazwę kursu całościowego, proszę załączyć do zgłoszenia skan zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu).

Numer rachunku bankowego do wpłacania opłat konferencyjnych:

ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1298 1000 0024 1344 5087

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek ,,opłata za udział w VI Śląskich Warsztatach Psychoterapii”.

Formularz prosimy wysyłać na adres e-mail: warsztaty_2019@wp.pl

Formularze zgłoszenia na warsztaty do pobrania:

wersja do edycji .doc

wersja do druku .pdf

W razie wątpliwości, pytań prosimy kontaktować się z Arturem Kulig – adres e-mail: artkul1@wp.pl, tel. 605 27 64 65 (WhatsApp).

Więcej informacji na stronach internetowych:

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów www.psychoterapia-silesia.org.pl/,

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutówhttps://psychoterapia-wroclaw.org/

BAZA NOCLEGOWA

1. Hotel Polonia, ul. Piłsudskiego 66
50-020 Wrocław, tel: +48 71 343 10 21

e-mail: recepcja@poloniawroclaw.p

2. Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26,53-302 Wrocław, tel. 717830300

3www.booking.com

Apartamenty-Wrocław