Spotkania Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Oddziału Wrocławskiego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odbywają się w nowym miejscu, w siedzibach HarmonyMed:

HarmonyMed

  1. Szybka 1D/A, 50-421 Wrocław
  2. Mierosławskiego 8/3, 51-682 Wrocław