VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii

pt. „Oblicza lęku w psychoterapii”

odbędą się 23-24 listopada 2024 roku we Wrocławiu

Miejsce warsztatów: Budynek Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Komitet programowy: Katarzyna Ćwirko-Kusztan – przewodnicząca, Jarosław Gliszczyński, Krzysztof Kotrys, Artur Kulig, Maria Marquardt, Krystyna Węgłowska-Rzepa, Marek Tomaszewski.

Komitet organizacyjny: Mateusz Kolaszkiewicz (przewodniczący), Joanna Babińska, Magdalena Turowicz, Antonina Mamet, Adam Bułacz, Agnieszka Polańska, Robert Trzop

VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii są zadedykowane pamięci naszego nieżyjącego Kolegi: Profesora Krzysztofa Małyszczaka, który był pomysłodawcą tytułu konferencji i przez większość swojego życia zawodowego zajmował się pojęciem lęku w psychiatrii i psychoterapii. Stworzył i był wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, we Wrocławiu, w którym mieści się Oddział Leczenia Nerwic.

Lęk jest najbardziej rozpowszechnionym objawem psychopatologicznym, pojawiającym się u dzieci, młodzieży i dorosłych, występującym w zaburzeniach nastroju, nerwicowych, seksualnych, w chorobach psychicznych. Lęk należy odróżnić od strachu, który wywołany jest realnym zagrożeniem. Lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, pozbawionym obiektu, charakteryzującym się przeżywaniem obawy, nasilonego stresu, często wyrażającym się w postaci objawów psychosomatycznych. W teorii Freuda lęk działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się pojawić, jeśli nieświadome pragnienia zostaną zrealizowane.

Lęk dotyczy sytuacji wyobrażeniowych i wynika często z wcześniejszych negatywnych doświadczeń, przeżyć i traum danego człowieka. Pacjenci, psychiatrzy i psychoterapeuci miewają trudności z dookreśleniem z czego wynikają objawy lęku, dlatego dopiero poznanie pacjenta, jego historii życia, sposobów radzenia sobie w życiu z różnymi doświadczeniami pozwala dotrzeć do przyczyn jego zaburzeń.

PROGRAM

23 listopada 2024

8.00 – 8.50 – Rejestracja

8.50 – 9.00 – Otwarcie konferencji – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Jarosław Gliszczyński

9.00 – 10.00 – “Strach i zadziwienie w psychoterapii. Powstanie znaczenia w procesie terapeutycznym” – Regina Renn – moderator Krystyna Węgłowska-Rzepa  

10.00 – 11.00 – „Lęk w psychozie” – prof. dr hab. Katarzyna Prot-Klinger – moderator Katarzyna Ćwirko-Kusztan 

11.00 – 11.30- Przerwa kawowa

11.30 – 14.30 – Sesje tematyczne/warsztaty

I Sesja tematyczna

Sesja poświęcona pamięci prof. Krzysztofa Małyszczaka – moderator Jarosław Gliszczyński

 • „Oblicza lęku w psychoterapii” – wspomnienie o autorze tematu konferencji Panu prof. dr hab. Krzysztofie Małyszczaku – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Marek Tomaszewski

 • “Neurobiologia lęku i psychopatologia zaburzeń lękowych” – Krzysztof Kotrys

 • „Przekraczając próg schronienia. Perspektywa pracy z lękiem w psychoterapii grupowej” – Anna Rudkowska- Mytych 

I blok warsztatów

 • “Nocna zmiana. W kontakcie z naszymi przybyszami nocy “– Regina Renn – 2 h

 • „Ukryte skarby złego” – Wioletta Aumer – 3h

 • „Doświadczenie lęku w psychoterapii szkoleniowej” – Agnieszka Bleja, Kinga Drechny-Możańska, Kamil Galiński, Agnieszka Kapica, Sonia Korus-Deka, Agata Sidorek – 1,5h

 • „Zanim nadejdzie katastrofa…” – specyfika lęku doświadczanego przez pacjentów w psychozie” – Ewelina Łoboz – 3h

 • „Oblicza lęku w psychoterapii osób wierzących” – Anna Rduch, Aleksandra Grychtoł – 1,5h

 • Lęk w ujęciu Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP) – Antonina Mamet – 3h

 • „Gabinet strachu – lęk w przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu” – Maja Biała, Maciej Wójcik – 3h

14.30 – 16.00 – Obiad

16.00 – 19.00 – Sesja tematyczna/warsztaty

II Sesja Tematyczna

Lęk w psychoterapii dzieci i młodzieży – moderator Katarzyna Ćwirko-Kusztan

 • „Prenatalne przerażenie- historie z życia płodowego pacjentów dziecięcych opracowane w terapii zabawą” – Magdalena Turowicz

 • „Lęk u dzieci, terapia zabawą skoncentrowana na dziecku” – Joanna Babińska

 • Portrety lęku w adolescencji„ – Mateusz Kolaszkiewicz

II blok warsztatów

 • „Zróbmy sobie trochę miejsca – warsztat dla psychoterapeutów” – Ewa Korzynow-Talczewska” – 1,5h

 • „Lęk – jedyny afekt, który nie zwodzi – triada terapeutyczna” – Katarzyna Pieńko-Jamuła – 3h

 • „W ogrodach uczuć – jak poprzez zabawę wspierać dzieci z zaburzeniem lękowym uogólnionym” – Karolina Matczak, Michalina Mazurek – 3h

 • „Trening umiejętności DBT – wybrane narzędzia i techniki w pracy z lękiem „– Anna Guzy – 1,5h

 • „Uzdrawianie przez świadomość – czyli jak oswoić lęk – ścieżką Recall Healing” – Agata Pacholska – 3h

 • Co ma wspólnego smok z astmą? – Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych dzieci i dorosłych z zastosowaniem jungowskiej metody Sandplay Therapy – dr n.med. – Agata Giza-Zwierzchowska – 3h

 • Wizualizacja w pracy z lękiem „- Agnieszka Gałańczuk – 3 h

19.00 – Lampka wina

20.00 – Bankiet

24 listopada 2024

9.00-10.00 – “Kto się boi? O lęku dzieci i rodziców” – dr n. med. Lidia Popek –  moderator Artur Kulig

10.00-11.00 – „Lęk kastruje czy podnieca? Model podwójnej kontroli w terapii seksuologicznej” – dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski  – moderator Marek Tomaszewski

11.00-11.30 – Przerwa kawowa 

11.30 – 14.30 – Sesja tematyczne i warsztaty

III Sesja Tematyczna

Lęk egzystencjalny, starzenie się i lęk przed śmiercią – moderator Maria Marquardt

 • „Lęk przed życiem, lęk przed śmiercią” – dr Krystyna Węgłowska-Rzepa

 • „Lęk przed indywiduacją jako przejaw zaburzeń narcystycznych u dorosłych – perspektywa analityczna” – Ewa Winkler, Joanna Kowal

 • „Oblicza lęku w psychoterapii osób wierzących” – Anna Rduch, Aleksandra Grychtoł

III blok warsztatów

 • „Lęk dziecka, rodzica, psychoterapeuty… Grupa Balinta (GB)- cenne uzupełnienie pracy własnej i superwizji” – Marek Kobus – 3h

 • „Lęk separacyjny – rozwojowe vs. patologiczne spojrzenie na funkcje lęku separacyjnego na różnych etapach życia” – Katarzyna Goch – 1,5 h

 • „Utylizacja i strategiczna praca z lękiem w głębokich stanach transowych w hipnozie terapeutycznej” – Jan Dyba – 1,5 h

 • “Praca ze snem w psychoterapii indywidualnej i grupowej (nie tylko zaburzeń lękowych) na przykładzie psychoterapii Gestalt 3h – Wiktor Żłobicki, 3h

 • „Budowanie zasobów w pracy z dziećmi z PTSD, complex traumą oraz zaburzeniami lękowymi, w oparciu o podejście Eye Movement Desensytyzation and Reprocesing (EMDR) oraz Somatic Experiencing– Marta Jósewicz – 3h

 • „Terapia Zabawą- czyli jak oswoić dziecięcy lęk” – Magdalena Turowicz, Joanna Babińska, Mateusz Kolaszkiewicz – 3 h

14.30-15.00 przerwa kawowa

15.00-16.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

OPŁATY

 

Opłaty

Płatność

do

30.09.2024r.

Płatność

od

 1.10.2024

Płatność

po

15.11.2024r.

Uczestnicy

750

850

950

Członkowie Śląskiego i Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Psychoterapeutów

680

750

850

Osoba w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego

700

750

850

Studenci i studenci członkowie wspierający

Śląskie i Dolnośląskie Stowarzyszenia Psychoterapeutów

600

680

780

 

Podstawa zniżki:

a) Student (proszę wpisać w formularzu zgłoszeniowym nazwę uczelni oraz kierunek studiów, proszę załączyć do zgłoszenia skan legitymacji studenckiej),

b) Członek ŚSP lub DSP (mający opłacone składki),

c) Osoba w trakcie szkolenia (proszę wpisać nazwę kursu całościowego, proszę załączyć do zgłoszenia skan zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu).

 

Numer rachunku bankowego do wpłacania opłat konferencyjnych:

ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1298 1000 0024 1344 5087

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek ,,opłata za udział w VIII Śląskich Warsztatach Psychoterapii”.

Formularz prosimy wysyłać na adres e-mail: warsztaty2024@gmail.com

W razie wątpliwości, pytań prosimy kontaktować się z Mateuszem Kolaszkiewiczem: 535436219, m.kolaszkiewicz@gmail.com

Więcej informacji na stronach internetowych:

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów: www.psychoterapia-silesia.org.pl/

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:   https://psychoterapia-wroclaw.org/ 

BAZA NOCLEGOWA

1. Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 53/57

50-032 Wrocław, tel: +48 717870000

e-mail: wroclaw@scandichotels.com

2. Hotel Polonia, ul. Piłsudskiego 66
50-020 Wrocław, tel: +48 71 343 10 21

e-mail: recepcja@poloniawroclaw.pl

2. Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26 53-302 Wrocław, tel. 717830300

3. www.booking.com

Apartamenty-Wrocław

Komitet Programowy Śląskich Warsztatów Psychoterapii

 

VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii – informacja (pdf)

Formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy.docx

Formularz zgłoszeniowy.pdf