VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii

pt. „Oblicza lęku w psychoterapii”

odbędą się 23-24 listopada 2024 roku we Wrocławiu

Miejsce warsztatów: Budynek Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

  1. Swoją obecność zapowiedzieli m.in.: Regina Renn, Katarzyna Prot-Klinger, Lidia Popek, Łukasz Müldner-Nieckowski 

Komitet programowy: Katarzyna Ćwirko-Kusztan – przewodnicząca, Jarosław Gliszczyński, Krzysztof Kotrys, Artur Kulig, Maria Marquardt, Krystyna Węgłowska-Rzepa, Marek Tomaszewski.

Komitet organizacyjny: Mateusz Kolaszkiewicz (przewodniczący), Joanna Babińska, Magdalena Turowicz, Antonina Mamet, Adam Bułacz, Agnieszka Polańska, Robert Trzop

VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii są zadedykowane pamięci naszego nieżyjącego Kolegi: Profesora Krzysztofa Małyszczaka, który był pomysłodawcą tytułu konferencji i przez większość swojego życia zawodowego zajmował się pojęciem lęku w psychiatrii i psychoterapii. Stworzył i był wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, we Wrocławiu, w którym mieści się Oddział Leczenia Nerwic.

Lęk jest najbardziej rozpowszechnionym objawem psychopatologicznym, pojawiającym się u dzieci, młodzieży i dorosłych, występującym w zaburzeniach nastroju, nerwicowych, seksualnych, w chorobach psychicznych. Lęk należy odróżnić od strachu, który wywołany jest realnym zagrożeniem. Lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, pozbawionym obiektu, charakteryzującym się przeżywaniem obawy, nasilonego stresu, często wyrażającym się w postaci objawów psychosomatycznych. W teorii Freuda lęk działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się pojawić, jeśli nieświadome pragnienia zostaną zrealizowane.

Lęk dotyczy sytuacji wyobrażeniowych i wynika często z wcześniejszych negatywnych doświadczeń, przeżyć i traum danego człowieka. Pacjenci, psychiatrzy i psychoterapeuci miewają trudności z dookreśleniem z czego wynikają objawy lęku, dlatego dopiero poznanie pacjenta, jego historii życia, sposobów radzenia sobie w życiu z różnymi doświadczeniami pozwala dotrzeć do przyczyn jego zaburzeń.

Zapraszamy do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci trzygodzinnych lub półtoragodzinnych warsztatów dotyczących lęku w różnych zaburzeniach i chorobach psychicznych u: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz w okresie starzenia się.

Treść zgłoszenia uczestnictwa czynnego powinna zawierać: krótkie przedstawienie autora (kwalifikacje, miejsce pracy, obszar zainteresowań) oraz tytuł i streszczenie propozycji warsztatu. (do 900 znaków).

Zgłoszony temat zostanie poddany przez Komitet Programowy kwalifikacji co do zgodności z programem konferencji i zawartością merytoryczną, o czym autor

zostanie powiadomiony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Swoje propozycje należy nadsyłać do 29 lutego 2024 roku na adres: warsztaty2024@gmail.com

OPŁATY

 

Opłaty

Płatność

do

30.09.2024r.

Płatność

od

 1.10.2024

Płatność

po

15.11.2024r.

Uczestnicy

750

850

950

Członkowie Śląskiego i Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Psychoterapeutów

680

750

850

Osoba w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego

700

750

850

Studenci i studenci członkowie wspierający

Śląskie i Dolnośląskie Stowarzyszenia Psychoterapeutów

600

680

780

 

Podstawa zniżki:

a) Student (proszę wpisać w formularzu zgłoszeniowym nazwę uczelni oraz kierunek studiów, proszę załączyć do zgłoszenia skan legitymacji studenckiej),

b) Członek ŚSP lub DSP (mający opłacone składki),

c) Osoba w trakcie szkolenia (proszę wpisać nazwę kursu całościowego, proszę załączyć do zgłoszenia skan zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu).

Numer rachunku bankowego do wpłacania opłat konferencyjnych:

ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1298 1000 0024 1344 5087

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek ,,opłata za udział w VIII Śląskich Warsztatach Psychoterapii”.

Formularz prosimy wysyłać na adres e-mail: warsztaty2024@gmail.com

W razie wątpliwości, pytań prosimy kontaktować się z Mateuszem Kolaszkiewiczem: 535436219, m.kolaszkiewicz@gmail.com

Więcej informacji na stronach internetowych:

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:

www.psychoterapia-silesia.org.pl/

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:   https://psychoterapia-wroclaw.org/ 

BAZA NOCLEGOWA

1. Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 53/57

50-032 Wrocław, tel: +48 717870000

e-mail: wroclaw@scandichotels.com

2. Hotel Polonia, ul. Piłsudskiego 66
50-020 Wrocław, tel: +48 71 343 10 21

e-mail: recepcja@poloniawroclaw.pl

2. Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26 53-302 Wrocław, tel. 717830300

3www.booking.com

Apartamenty-Wrocław

Komitet Programowy Śląskich Warsztatów Psychoterapii

Formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy udział aktywny (osoby prowadzące).docx

Formularz zgłoszeniowy udział aktywny (osoby prowadzące).pdf

Formularz zgłoszeniowy udział bierny (uczestnicy warsztatów, słuchacze).docx

Formularz zgłoszeniowy udział bierny (uczestnicy warsztatów, słuchacze).pdf